google betes i click cerca 8 trucs

Una biblioteca desendreçada no és una biblioteca, perquè l’objectiu de tenir informació guardada és poder-la consultar quan es vulgui. Per això cal tenir ordenat o “indexat” tot allò que entra. Internet, és una gran biblioteca, i la nostra manera de cercar la informació és mitjançant cercadors com Google. De fet, Google, té trucs per trobar informació de manera acurada. Estem segurs que tots coneixeu el cercador de Google i el sabeu utilitzar, però avui us expliquem 8 consells útils per treure tot el suc a les eines que Google ofereix.

1) Trobar una paraula concerta o una frase literal

El truc més senzill per a trobar una informació concreta és utilitzar cometes entre les paraules exactes que volem trobar. D’aquesta manera, si busquem Betes i Clicks trobarem resultats de les paraules Betes i Clicks però no necessàriament escrites juntes i segurament obviant la lletra i… A més a més, apareixeran molts resultats que no tenen res a veure amb la nostra cerca, és a dir, molt “soroll”. Així, si busquem Betes i Clicks, entre cometes, trobarem només aquelles pàgines webs que continguin els tres termes seguits.

1 - cometes betes i clicks google

2) Excloure termes

Si amb la frase literal encara obtenim un resultat massa ampli, podem optar per excloure alguns termes utilitzant el símbol menys davant de la paraula que vulguem excloure.
Cercant “Betes i Clicks” –vanguardia trobarem els resultats per a Betes i Clicks però exclourà els resultats que tinguin quelcom a veure amb la vanguardia.2 - signe menys betes i clicks google

3) Un o l’altre

Google et permet dubtar i, a partir de la utilització del terme OR, pots cercar una o una altra cosa en la mateixa cerca, no només els dos termes. Aquesta opció pot ser útil per trobar coses que no coneixem amb exactitud.
Per exemple, si dubtem de si la pàgina web es diu Betes i Clicks o Bits i Clicks, podem cercar “Betes i Clicks” OR “Bits i Clicks i ens sortiran els resultats de les dues frases, agafant preferentment la correcta.

or betes i clicks google

4) Cercar dins d’una pàgina web

Si necessitem fer una cerca dins d’una pàgina web concreta, és tan senzill com, cercar site: (la pàgina web) i la paraula a cercar. Per exemple, si volem trobar una informació d’Airbnb dins de Betes i Clicks, només hem de cercar site:betesiclicks.com airbnb i trobarem la informació que cerquem ràpidament.

insite betes i clicks google

5) El comodí, l’asterisc!

Quan no sabem com es completa una oració, o com s’acaba una paraula, o simplement volem trobar una informació però en tenim molt poques dades, podem utilitzar l’asterisc com un comodí. Google buscarà l’oració amb el “forat buit” i la completarà amb els resultats més populars. Per exemple, si busquem betes * , ens mostrarà tots els resultats més rellevants que ell consideri tenint en compte que a la paraula betes hi segueix una frase o paraula.

asterisc betes i clicks google

6) Buscar entre dos valors

Cercar quelcom entre dos valors és una bona manera per a resoldre dubtes. La manera per cercar és afegint 2 punts darrere el primer valor i llavors escriure el segon valor. Per exemple, si estem buscant qui va ser el President de la Generalitat entre el 2006 i el 2010 només hem de buscar President de la Generalitat 2006.. 2010 i ens apareixeran els fets que tinguin a veure entre aquest interval.

valors betes i clicks google

7) Cerca d’una paraula al cos, títol o URL d’una web

A vegades només necessitem buscar un text concret a la URL, al cos o al títol d’una pàgina web. Per això existeixen els codis inurl: (a la URL), intitle: (al títol) i intext: (al text). Així doncs, per exemple, si cerquem intitle:noves tecnologies només trobarem resultats on el nom de la URL pàgines web que contenen al títol “noves tecnologies”.

inurl betes i clicks google

8) Buscar pàgines similars

Aquest apartat és molt útil per trobar pàgines web similars i és tan senzill com utilitzar el codi related: seguit de la pàgina web de referència. D’aquesta manera, si cerquem related:google.com trobarem pàgines webs similars a Google.

related betes i clicks google

Esperem que l’article que acabeu de llegir us hagi servit. I que a partir d’ara us torneu uns cracks en la cerca a Google!