Aquest article va aparèixer a l’edició de

novembre del suplement ARA Comarques Gironines

Els amics de Twitter

Les xarxes socials són cada vegada més una part essencial de la nostra vida quotidiana. Això vol dir que, a part dels coneguts i companys de feina amb qui interactuem cara a cara, avui molts comptem amb una nova colla formada pels nostres contactes virtuals. ¿Us heu trobat mai parlant d’un “amic meu de Twitter”? Però aquests nous mitjans no només serveixen per connectar i comunicar-nos. Encara que a alguns no els agradi admetre-ho, no tots els nodes de la xarxa són iguals, hi ha una jerarquia i la nostra activitat determina la nostra posició a la xarxa.

 

Election night crowd, Wellington, 1931
Qui remena les cireres

Les persones que tenen un rang alt en aquesta jerarquia 2.0 s’anomenen influents. Però com s’esdevé un influent? Influir significa produir en alguna cosa o en algú un efecte o canvi determinat, per tant, ser influent implica generar acció per part dels altres. Una persona pot tenir milers d’admiradors i seguidors però no ser influent, mentre que un usuari relativament anònim pot ser-ho extremadament dins el seu entorn immediat si cada publicació que fa genera una onada de clics, retweets i comentaris.

 

Quantitat i qualitat

Aquesta influència és difícil de mesurar objectivament perquè parlem de qualitat per davant de quantitat. Això aporta un punt de justícia a la jerarquia de les xarxes socials, ja que, si bé és cert que els personatges reconeguts per altres motius (esportistes, músics, polítics…) sovint tenen unes xifres exagerades de seguidors, això no els converteix necessàriament en influents. Molts, de fet, no publiquen ni interactuen o es limiten a regurgitar notes de premsa. Així queda espai per a la gent normal amb coses a dir, sobretot si són coses interessants que les xarxes ajudaran a escampar. Una de les grans sorts d’aquest nou ordre és que malgrat que no surtin als titulars ni els persegueixin els paparazzis, hi ha milers de petits influ-ents que des de les seves plataformes digitals (un blog, un perfil a Twitter, un compte a Instagram…) tenen un veritable impacte a l’hora de dibuixar tendències, definir modes, transmetre idees i, fins i tot, engegar moviments socials.