Spotify aviat farà 10 anys… Són molts anys d’escoltar hores i hores de música. Durant tot aquest temps el programari ha pogut acumular i conèxier els teus gustos, i ara et fa memòria d’allò que solies escoltar a través de “Your Time Capsule” una llista personalitzada que et teletransporta a “aquells anys” o a “aquells moments”… Aquesta...